Kamis, 20 April 2017

ASASUL KHOMSAH MATAN

 
1.        Tafaqquh fi al-din
Adalah semangat pergerakan yang didasarkan pada pengasahan kemampuan dan ketajaman intelektual para anggota MATAN, dalam upaya meningkatkan kualitas sumbar daya manusia seutuhnya di seluruh fan (cabang) ilmu pengetahuan, tanpa adanya pemisahan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Karena menurut keyakinan MATAN bahwa semua ilmu bersumber dari Yang Maha Mengetahui, yaitu Allah SWT.
2.        Iltizamut thoat
Adalah semangat pergerakan mahasiswa yang didasarkan ketaatan kepada;
a.    Allah SWT sebagai Tuhan pencipta, pembimbing dan pendidik manusia.
b.  Baginda Rasul Muhammad Saw, selaku pembawa risalah kebenaran dan panutan umat manusia.
c.    Ulil amri, yaitu ulama dan umaro.
3.        Tashfiyat al-qulub wa Tazkiyat al-nafsi
Adalah semangat pergerakan yang didasarkan upaya pembersihan hati dan pensucian diri, baik lahiriyah maupun batiniyah dari segala bentuk sifat dan perbuatan yang tidak baik.
4.        Hifdz al-aurad wa al-adzkar
Adalah semangat pergerakan yang di dasarkan atas upaya menjaga keseluruhan waktunya diniatkan untuk beribadah kepada Allah Swt dengan mendatangkan kemanfaatan, kebaikan dan pahala dari Allah Swt, baik untuk diri sendiri, orang lain maupun masyarakat luas (bangsa dan Negara)
5.        Khidmah lil-ummah

Adalah semangat pergerakan untuk memberikan darma bhakti kepada ummat manusia, kepada bangsa dan negara sebagai wujud pengabdian kepada Allah Swt secara menyeluruh.

0 komentar:

Posting Komentar